SDH ŠUMICE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY HASIČŮ OBCE ŠUMICE

NAPSALI O NÁS

 

Slovácké noviny 16. 8. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šumický zpravodaj 1/2019

 

Hasiči informují

 

  Na první víkend po Novém roce 5. 1. 2019 jsme svolali valnou hromadu SDH Šumice, které se zúčastnili, vedle našich členů, také zástupci našeho okrsku bratr Jindřich Zapletal z Nezdenic a za okres starosta OSH Václav Holásek. Za obec byl přítomný místostarosta Václav Marek. Po přednesení zprávy starosty, pokladní, preventisty a vedoucího mládeže jsme zhodnotili naši práci za uplynulý rok kladně s tím, že je vždy co zlepšovat a proto jsme si řekli, co a jak je třeba v letošním roce učinit pro zkvalitnění naší práce. Naši činnost kladně hodnotili také hosté. Zástupce obce Václav Marek pochválil naši spolupráci s obecním úřadem při budování sociálního zařízení na hasičském hřišti a poukázal na to, že si hodně prací provádíme brigádně. Zástupce okresu Václav Holásek zase vyzdvihnul a pochválil dobrou práci s mládeží.

 

  V sobotu 19. 1. 2019 jsme uspořádali tradiční hasičský ples, na kterém hrála dechová hudba Nivničanka. Je už samozřejmostí, že máme pro návštěvníky přichystané teplé jídlo, dobré vína a bohatou tombolu. Zpestřením plesové zábavy bylo několik vystoupení skupiny mažoretek Kamélie z Ostrožské Lhoty, které bylo vždy publikem odměněno bohatým potleskem.

 

  Po plese jsme si chvíli oddechli a začali s přípravou masopustního průvodu. Obcí procházelo celkem 36 masek. Podle ohlasu některých spoluobčanů byli některé masky nevhodné. I když jste pořadatelem, nikdy dopředu nevíte, s jakou maskou přijde dotyčný do průvodu.

 

  V sobotu 18. 5. 2019 pořádáme dnes už tradiční soutěž mladých hasičů O pohár starosty obce Šumice na našem hřišti za drahou. Věřím, že mezi fanoušky nebudou jenom rodiče našich žáků, ale uděláte si čas i vy naši příznivci a přijdete podpořit naše mladé hasiče v jejich soutěžním klání.

 

  V letošním roce uplyne už 125 let od založení dobrovolných hasičů v Šumicích. Za ty roky se ve sboru vystřídalo velké množství spoluobčanů, kteří byli ochotni ve svém volném čase chránit před požárem majetek svých spoluobčanů. Tito naši předchůdci a zakladatelé byli činní i na kulturním dění v naší obci, kdy pořádali ochotnické divadla a pořádali různé oslavy, závody a hasičské bály. V současné době má náš sbor 71 členů, z toho je 49 dospělých a 22 mládežníků. Oslavu našeho kulatého výročí chystáme na 5. 7. 2019 a 6. 7. 2019. V pátek 5. 7. 2019 chystáme ukázku požárního útoku a přehlídku staré a nové hasičské techniky. V sobotu 6. 7. 2019 bude odpoledne mše svatá za živé a zemřelé hasiče a při tom bude slavnostní svěcení našeho nového hasičského praporu. Po skončení se přesuneme do kulturního domu, kde bude slavnostní schůze se zástupci okolních sborů a pozvanými hosty. Tímto si vás dovoluji pozvat na oslavu našeho kulatého výročí.

 

 Za SDH Šumice starosta Pavel Hřib

 

 

Celé číslo Šumického zpravodaje naleznete zde: https://www.sumice.cz/obec-1/sumicky-zpravodaj/

 

 

Oficální stránky SH-ČMS SDH Šumice © 2019

Created by Michal Uher