SDH ŠUMICE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY HASIČŮ OBCE ŠUMICE

 

Šumický zpravodaj 3/2018

  Vážení a milí spoluobčané, Dovolte mi, abych Vás informoval o naší činnosti, kde se zmíním o částečné náplni našeho sdružení.

Ve druhé půlce prázdnin jsme pro Vás uspořádali tradiční srpnovou noc. Přestože v nedalekých Záhorovicích byly pivní slavnosti a srpnová noc byla až koncem prázdnin, kdy mnoho z Vás bylo ještě na dovolených, účast byla dobrá a věřím, že jste se všichni bavili a byli s programem spokojeni.

K tanci a poslechu hrála country skupina Je nás moc ze Starého města.

  Velmi důležitým úkolem, který jsme si na začátku roku stanovil, bylo zastřešení sociálního kontejneru na hasičském hřišti, kde byla provedena vodovodní přípojka a napojení na kanalizaci a tím bylo plnohodnotně zprovozněno sociální zařízení. Vše se stihlo do předhodové zábavy, kterou již druhým rokem pořádali na našem hřišti fotbalisté. V následujících měsících jsme provedli rozšíření stávajících prostor a venkovní opláštění palubkami. V první polovině roku 2019, po dodání oken a dveří, máme v plánu dokončit vnitřní práce tak, aby se zlepšil komfort nejenom nás jako provozovatelů, ale hlavně Vás jako návštěvníků. Rád bych poděkoval všem, kteří věnovali svůj čas a um tak, abychom mohli dokončit všechny práce kvalitně a včas.

  Jak jistě víte, na podzim proběhly komunální volby. Velmi si vážíme Vaší přízně, podpory a každého odevzdaného hlasu pro naše kandidáty.

Díky Vám se nám podařilo ve velké konkurenci obhájit dvě místa v zastupitelstvu naší obce, za což Vám děkujeme. Slibujeme, že budeme dělat maximum, tak jako doposud, pro rozvoj naší krásné obce, abychom nezklamali Vaši důvěru.

  V předvánočním čase jsme byli spolupořadateli, troufám si říci, již tradičního jarmarku, kde jsme nabízeli naše zabijačkové výrobky jako např. teplou polévku, omáčky, pečené kroupy, prejt a mnoho dalšího.

  Na závěr Vám všem přeji, za sebe a náš hasičský sbor, příjemné prožití svátku vánočních, bohatého Ježíška, hodně zdraví, štěstí a spokojenost jak v osobním, tak pracovním životě po celý příští rok 2019.

 

Za SDH Šumice

starosta Pavel Hřib

 

Celé číslo Šumického zpravodaje 3/2018, je ke stažení zde: http://www.sumice.cz/obec-1/sumicky-zpravodaj/

 

Šumický zpravodaj 2/2018

  V květnu jsme uspořádali už tradiční soutěž mladých hasičů o Pohár starosty obce. Z pěkného slunečného počasí a velké podpory domácích diváků se snažila obě naše družstva dosáhnout co nejlepších výsledků. Bohužel opět platilo, že pro domácí pořadatele jsou stupně vítězů zapovězeny. Mladší skončili na 12. místě a starší těsně pod stupni vítězů na 4. místě. Jsou to nově se tvořící se kolektivy s novým mladým vedením, které bude chtít navázat na úspěchy svých starších kolegů. Máme také družstvo dorostenek, které se zúčastňují různých závodů, na kterých získávají hlavně zkušenosti, které je posunou dál v nové sezoně.

   Na hasičském hřišti už máme sociální kontejner usazen a podle realizačního plánu jsme přistavili konstrukci přístřešku a nadkrytí celého objektu. Dřevo, které nám dodala obec, jsme nejprve ohoblovali a pak napustili dekorativním nátěrem. Veškeré tesařské práce provedli naši členové. Střechu položila firma Žampach. Dále obecní úřad zajišťuje vodovodní přípojku a napojení na kanalizaci. Na dokončení celé akce nás čeká ještě spousta práce, proto děkuji všem, kteří jakkoliv pomáhají s realizací této stavby. Poděkování samozřejmě patří také obecnímu úřadu.

    Příští měsíce se budou konat celostátní volby do obecního zastupitelstva. Také v letošním roce jsme sestavili samostatnou kandidátku z našich členů doplněnou o naše dlouhodobé podporovatele. Při výběru mnoha stran a seskupení bychom byli rádi, kdybyste na nás nezapomněli a projevili Vaši přízeň odevzdáním Vašich hlasů pro naše kandidáty

    Naši bratři z Rudic oslavili 25. 8. 2018 110. výročí založení Sborů dobrovolných hasičů. Oslav se zúčastnili zástupci všech hasičských sborů našeho okrsku.

    V říjnu uspořádá náš sbor branný závod mládeže, na který Vás srdečně zvu, abyste přišli podpořit naše mladé závodníky.

 

Pavel Hřib

starosta SDH

 

HZS Zlínského kraje

Na stránkách hasičského záchranného sboru zlínského kraje vyšel článek o soutěži, kterou náš sbor pořádal. Vše si můžete přečíst zde: http://www.hzscr.cz/clanek/hasicsky-poter-zmeril-sve-sily.aspx

Oficální stránky SH-ČMS SDH Šumice © 2019

Created by Michal Uher